CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Motto

Leren is in beweging blijven.

Missie

“Waterlelie dynamisch leren”: ons onderwijs is samen ontwikkelen, ontdekken, groeien, werken, leren, bewegen en ervaren.

Visie

De Waterlelie heeft een visie ontwikkeld aan de hand van vier thema’s die de leidraad vormen voor ons onderwijs.

A. De school

De Waterlelie is een Christelijke school. Iedereen krijgt elke dag een nieuwe kans. We staan bekend als een dynamische school waar elk kind met plezier wil leren en het beste uit zichzelf kan halen.

Dit betekent

 • Onze Waterlelieregels zijn zichtbaar in de school.
 • We besteden aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden door o.a. gebruik van de methode KWINK.
 • We zijn gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.
 • We bereiden kinderen voor op een samenleving die snel verandert, onder andere door het aanleren en het werken met de 21ste -eeuwse vaardigheden.
 • We staan voor bijzonder onderwijs, dat zijn oorsprong vindt in de christelijke waarden en normen. We houden die op verschillende manieren levend door het vertellen van Bijbelverhalen en de methode Trefwoord.

B. Pedagogisch klimaat

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een prettige sfeer, waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen met duidelijke omgangregels.

Dit betekent

 • Regelmaat, structuur en veiligheid in de klas.
 • Wij werken met een veiligheidsplan waarin regels en afspraken over pedagogisch handelen zijn vastgelegd.

C. Het team en communicatie

Samen met ouders dragen wij zorg voor het welzijn van de kinderen.
We delen onze kwaliteiten en willen van elkaar leren. We hebben een professionele cultuur.

Dit betekent

 • We zetten in op ouderbetrokkenheid wat inhoudt, dat we ouders en leerlingen betrekken in de verbetering van het leerproces.
 • We hebben een sfeer waarin we elkaar feedback geven en waarderen.
 • Elke ochtend hebben we een dagstart.
 • Wij houden ons aan de afspraken van onze “Schoolklimaatovereenkomst”.
 • Onze afspraken rondom de leerlingzorg staan in onze Waterleliezorgroute.
 • Wij volgen individuele en teamgerichte nascholing en leren van elkaar.
 • Wij volgen de vastgestelde gesprekkencyclus van het SCOH.
 • De collega’s van de groepen 1/2 bereiden wekelijks de lessen gezamenlijk voor.

D. Leren

Wij zorgen voor een uitdagende en innovatieve leeromgeving, waarbij we aansluiten op de onderwijsbehoeften en het individuele niveau van kinderen. We zijn enthousiast en benutten de talenten van kinderen en leerkrachten.

Dit betekent

 • We gebruiken doordachte didactische leerlijnen als richtlijn van ons onderwijs.
 • Instructie geven we volgens EDI.
 • We werken met methodes en materialen, die de leerkrachten in staat stelt kwalitatief goed onderwijs te realiseren.
 • We maken gebruik van digitale middelen en begeleiden leerlingen hoe hiermee om te gaan.
 • We werken met Snappet in de groepen 4 t/m 8.
 • We maken gebruik van coöperatieve werkvormen.
 • We differentiëren door te analyseren en te observeren.
 • We hebben afspraken over zelfstandig werken.
 • We geven de kinderen meer eigenaarschap.
 • We werken met het didactische groepsoverzicht en Inzichtelijk om onderwijsbehoeften in kaart te brengen.

×