CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Wilt u kort en krachtig zien wat de MR allemaal doet voor de school en u? Klik deze link voor de flyer.

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is samengesteld uit een personeelsvertegenwoordiging en een oudervertegenwoordiging.
In de MR hebben 3 leerkrachten en 3 ouders zitting.

De volgende leerkrachten hebben zitting in de MR:

 Marielle
juf Mariëlle
 
 Nienke
juf Nienke
(secretaris)
 Rick
meester Rick
 

De volgende ouders hebben zitting in de MR:

 hilde
Hilde van Keeken
 
Screenshot_2023-10-05_at_09.12.00.jpg 
Prérna Vinkesteijn
 
 IMG 1062
Anita Schilperoort
(voorzitter)

 

Wat doen we? De doelstelling van de Medezeggenschap Raad (MR) is om een school te creëren die de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders waarborgt. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft!MR heeft instemmingsrecht over bijvoorbeeld:

 • Wijziging onderwijskundige doelstellingen;
 • Schoolplan, schoolgids, zorgplan;
 • Jaarlijkse ouderbijdrage;
 • Beleid voorzieningen voor leerlingen zoals ICT-beleid;
 • Pestbeleid (schoolafspraken, gedragsregels);
 • Jaarplanning en schooltijden.

MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld:

 • Wijziging grondslag van de school;
 • Wijziging organisatie, samenwerking;
 • Aanstellings- en ontslagbeleid;
 • Huisvesting;
 • Bestemming middelen.

Hoe vindt u ons en wij u?

Spreek ons aan!
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Informatie vindt u:
Op de Internetsite www.cbsdewaterlelie.nl
In het waterlelienieuws.
In de schoolgids.De MR vergadert één keer per 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. Laat het aan de voorzitter weten als u wilt komen. De vergaderingen worden aangekondigd in het Waterlelienieuws en op de website van de school. Op de website vindt u ook de agenda en de notulen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Waterlelie is lid van een stichting van alle Christelijke Basisscholen in Den Haag.Er is een verenigingsbestuur met een verenigingsdirecteur en bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR. De GMR is een overkoepelende raad van de medezeggenschapsraden van deze scholen. De Waterlelie wordt hierin vertegenwoordigd door een ouder en/of een leerkracht uit de MR.

×