CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Uw kind mag vóór zijn/haar vierde verjaardag maximaal 8 dagdelen komen wennen op school. Zes weken voordat uw kind 4 wordt, neemt de leerkracht contact met u op om afspraken te maken over het wennen.
Meteen nadat uw kind vier is geworden, mag het de hele week naar school! In overleg met de ouders en leerkracht kan anders besloten worden.

Wordt uw kind vier twee weken voor de zomervakantie of in de zomervakantie of in de eerste 2 weken na de zomervakantie dan zijn er geen wendagdelen mogelijk. Uw kind mag dan direct na de zomervakantie starten op school. Om toch alvast kennis te kunnen maken met de juf en de klas is er altijd één wenmiddag voor de zomervakantie. We hebben dan op de Waterlelie een wenmiddag waarbij de kinderen van groep 1 t/m 3 bij de juf of meester van volgend schooljaar mogen wennen.

×