CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Welkom op CBS De Waterlelie!

Onze school is een echte buurtschool. Bijna alle leerlingen komen uit de wijk Wateringse Veld of uit de Strijp.

Infographic

Klik de afbeelding aan voor een grotere weergave van de infographic.

Uitgangspunten:

 1. De overblijf is een gezamenlijke verantwoording van ouders en school.
 2. Ouders hebben middels de oudergeleding van de MR instemmingsrecht over hoe de overblijf geregeld wordt.
 3. Aanmelding voor de overblijf geschiedt voor een jaar, op vaste dagen.
 4. Voor ouders die onregelmatig werken en dus wisselende overblijfdagen moeten afnemen, wordt een uitzondering gemaakt (verklaring van de werkgever is noodzakelijk).
 5. Ouders betalen per schooljaar, uitsluitend d.m.v. overmaken op de overblijfrekening: NL34ABNA0601324579.
 6. Betalen in 3 termijnen is mogelijk, dit kunnen ouders aangeven op het aanmeldingsformulier.
 7. Incidenteel verplicht overblijven i.v.m. museumbezoek e.d. is gratis voor ouders die op die dag geen overblijf hebben geregeld. Verplicht overblijven leidt echter niet tot teruggave van overblijfgeld voor de kinderen die op die dag regulier overblijven.
 8. Verplicht overblijven gedurende het hele schooljaar i.v.m. de gymles in sporthal Hoge Veld is voor alle kinderen gratis. Ouders die zich op die dag voor de overblijf hebben aangemeld, hoeven die dag niet te betalen. Dit wordt gewijzigd op het aanmeldingsformulier.
 9. Er wordt gestreefd naar vaste overblijfleidsters voor elke groep. De leerkracht is in de groep aanwezig om met de kinderen te eten als er geen overblijfleidster beschikbaar is. Voor het buitenspelen wordt een vervangende overblijfleidster aangewezen, bij wie de kinderen terecht kunnen. In noodgevallen (bv. ziekte) kan het voorkomen dat de groep verdeeld wordt over andere overblijfgroepen.

Aanmelden van kinderen:

 • Voor aanvang van het schooljaar melden ouders op welke dagen het kind gebruik gaat maken van de overblijf. Ouders ontvangen hiervoor een aanmeldingsformulier. Per kind dient een apart formulier ingevuld te worden.
 • Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de administratie. Het formulier dient ondertekend te zijn, waarmee ouders aangeven op de hoogte te zijn van de regeling, en hiermee in te stemmen.
 • Wijziging vindt plaats in overleg met de overblijfcoördinator.


Kosten van het overblijven:

 • Per schooljaar is het tarief €50,- per kind per dag voor het hele jaar. 4 dagen overblijven per week kost dus €200,- per kind.

Betaling:

 • De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar de rekening voor de overblijf. De rekening dient binnen 3 weken betaald te zijn.
 • Betaling in 3 termijnen is mogelijk. (aangeven op aanmeldingsformulier)

2SamenBuitenschoolse opvang bij 2Waterlelies

Na school, kunnen kinderen bij bso 2Waterlelies helemaal hun ei kwijt. Of ze nu lekker tot rust willen komen in onze prachtige huiselijke omgeving, of actief willen meedoen aan allerlei activiteiten: alles kan! Onze buitenschoolse opvang deelt een gebouw met dependence ‘De Lelie’ van cbs De Waterlelie, middenin Wateringse Veld.

Bso 2Waterlelies (buitenschoolse opvang) - Kinderopvang 2Samen

Peuteropvang bij 2Waterlelies

Wat een heerlijke plek om je spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool! Bij peuteropvang 2Waterlelies komen peuters terecht in een fijne, warme en huiselijke omgeving. Ons professionele en liefdevolle team zorgt ervoor dat kinderen zo goed mogelijk gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Met uitdagende activiteiten, maar vooral ook met heel veel plezier!

Peuteropvang 2Waterlelies (psz) - Kinderopvang 2Samen

×